Effect univerzální insekt. proti hmyzu 400 ml spre